Gå til hovedindhold

Aflastningen

Vi har syv aflastningspladser. Aflastningsboligen er et midlertidigt botilbud (§107 og §108), der kan være en tryg base i en kortere periode.

På billedet er et opholdsrum med sofa og to lænestole. Der er billeder på vægen og et TV. Den ene væg er malet grå og den anden hvid.

Indhold

  Om boenheden

  Når vi skal vurdere og planlægge støtten i Aflastningen, tager vi udgangspunkt i den enkelte borgers personlige historie og ressourcer, så vi kan tilpasse støtten bedst muligt til borgerens behov.

  Vi tager os af de fysiske opgaver som forplejning, vask og rengøring og hjælper borgeren med andre dagligdags gøremål og personlig pleje, hvis borgeren ønsker det.

  Vi samarbejder derudover med sundhedsvæsenet, visitatorer, sagsbehandlere, pårørende og andre relevante samarbejdspartnere.

  Vi vægter relationen til de pårørende meget højt, og så er varme, godt humør og glæde en vigtig ingrediens i hverdagen.

  Målgruppen

  Aflastningen er et midlertidigt botilbud til voksne (§107 og §108).

  Vi tager imod udviklingshæmmede borgere, hvor der er behov for at aflaste familien i kortere eller længere tid, og så er en aflastningsplads en mulighed.

  Også borgere, der udskrives fra sygehuset, men ikke kan klare sig i eget hjem med det samme, kan komme i en aflastningsbolig på Aflastningen.

  Endelig modtager vi borgere, som i en periode på op til tre måneder kan bo hos os, mens deres boligforhold bliver afklaret.

  Vigtig information

  Der er en række muligheder for hyggeligt samvær med de andre borgere, hvis man har lyst.

  Vi holder filmaftener og fejrer højtiderne i løbet af året. Der er fællessang og musik, og vi spiller brætspil og PlayStation sammen.

  Borgerne bliver inddraget i aktiviteterne i det omfang, det er muligt for den enkelte, og hvis det er et ønske.

  Det er helt op til borgerne selv, om de vil deltage i de fælles arrangementer og være en del af det sociale liv. Muligheden er der, men det er ikke et krav.

  Vi har syv værelser og dermed plads til syv borgere i aflastning ad gangen. Der er loftlift i tre af værelserne, så vi kan løfte og flytte borgere, der har brug for hjælp til det.

  Der er fælles køkken, stue og to badeværelser, og vi har også en lille have med terrasse, hvor borgerne kan hygge sig sammen.

  Rammerne er velegnede til netop aflastning og giver mulighed for både at være en del af fællesskabet og være privat.

  Vi lægger vægt på, at man kan komme og få ro på, når man kommer på Aflastningen.

  Vi har derfor en dejlig have med terrasse, hvor der er plads til slappe af og hygge sig sammen.
  Her kan man nyde solen og det grønne, grille sammen eller spise pizzaer hentet i det lokale pizzeria.

  På Aflastningen har vi pædagoger, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter (PAU) og omsorgsmedhjælpere. Vi har også en forflytningsvejleder tilknyttet, og så samarbejder vi tæt med Socialpædagogisk Center Næstveds sundhedsteam om de sundhedsfaglige opgaver.

  Aflastningens medarbejdere har relevante faglige, relationelle og personlige kompetencer, og vi har stort fokus på at udvikle og vedligeholde medarbejdernes kompetencer.

  Medarbejderne får løbende tilbudt kurser og uddannelse, som er relevant i det daglige arbejde med borgerne.

  Kontakt

  Afdelingsleder - Lotte Føhn Madsen

  Troensevej 17, 4700 Næstved

  Telefon: 5588 2343

  Email: troensevej17@naestved.dk

  Send digital post som borger (kræver MitID)

  Send digital post som virksomhed (kræver MitID)