Gå til hovedindhold

Kuhlausvej

Kuhlausvej er et §85-botilbud for syv unge over 18 år. De bor i et bofællesskab, hvor de får botræning og lærer at klare hverdagens opgaver.

På billedet er et lokale med loft til kip hvor det hvide køkken ligger bagerst i lokalet, foran er der et stort spisebord i træ med 8 stole omkring. Til højre i lokalet er der fire store vinduer.

Indhold

  Om boenheden

  I bofællesskabet bor syv unge mennesker, som vi vejleder og guider i hverdagens opgaver, så de senere kan bo med mindre støtte. Alle vores unge har en personlig handleplan med indsatsmål, som vi motiverer og hjælper dem med at nå.

  Vi arbejder ud fra den narrative tilgang og KRAP-metoden (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis), hvor anerkendelse og forståelse for borgerens situation er et vigtigt udgangspunkt for støtte i hverdagen.

  Vi er derfor nysgerrige på vores unges personlige fortælling og baggrund, og vi har fokus på de ressourcer hver enkelt besidder, så de unge udvikler sig og udnytter deres kompetencer bedst muligt.

  Målgruppen

  Kuhlausvej er et §85-botilbud for unge over 18 år, der har nedsat psykisk funktionsevne. Det kan være autisme, ADHD, borderline eller angst.
  Borgerne kan også være sent udviklet og have indlæringsvanskeligheder eller andre udfordringer i det daglige, hvor de så kan komme i botræning på Kuhlausvej.

  Vigtig information

  Vi motiverer alle borgere til at deltage aktivt i det sociale liv på Kuhlausvej.

  I vores fællesrum holder vi fællesspisninger, borgermøder og laver andre aktiviteter. Borgerne kan se også fjernsyn sammen, spille spil og hygge sig med en kop kaffe eller te.

  Vi opfordrer også borgerne til at benytte sig af mulighederne for at være en del af det sociale liv i Støttecenter Præstemarken, hvor de kan komme to gange om ugen.

  Kuhlausvej er et bofællesskab, hvor der er plads til syv unge mennesker.

  I bofællesskabet har alle de unge deres eget værelse, og så deles de om toiletter og badeværelser.

  Der er desuden et fælleskøkken, hvor de unge hygger, laver mad og spiser sammen.

  Vi motiverer borgerne til at deltage i de forskellige fritidsaktiviteter, der er i vores nærmiljø.

  Det kan være sport, aftenskole eller kulturelle arrangementer.

  Borgerne har også mulighed for at deltage i aktiviteter og arrangementer, som Støttecenter Præstemarken står i spidsen for.

  Ligeledes kan de tage med på de ture og ferieture, som Socialpædagogisk Center Næstved løbende arrangerer.

  Vi er et team på fire medarbejdere, som alle har de nødvendige faglige, relationelle og personlige kompetencer, det kræver at kunne varetage borgernes støttebehov.

  Alle får løbende faglig opkvalificering gennem temadage, kurser og supervision, hvor vi vælger emner ud fra, hvad der er relevant her og nu hos os og i forhold til vores borgere.

  Kontakt

  Afdelingsleder - Dorthe Sørensen

  Kuhlausvej 126, 4700 Næstved

  Telefon: 2489 4446

  Send digital post som borger (kræver MitID)

  Send digital post som virksomhed (kræver MitID)