Gå til hovedindhold

Aktivitet og samvær

Aktivitet og samværs tilbud

Farvetuber

Indhold

  Social pædagogisk center tilbyder aktivitet og samværs tilbud for borgere mellem 18 og 65 år med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

  Afdelinger

  Aktiviteter

  Vi kan rigtig godt lide at gå ture sammen, bevæge os og motionere. Vi synger og spiller musik, så borgerne skal endelig tage deres instrument med, hvis de har et. Der er muligheder for de borgere, der elsker at male, farve, lave skulpturer, væve, modellere eller arbejde med ler. Mulighederne er mange og kreative, der er også mange der strikker eller broderer, samt laver Diamond Art.

  Det er også rigtig hyggeligt at se film sammen, spille brætspil eller sidde ved computer i IT-rummet.

  Vi hjælper hinanden i køkkenet og med andre huslige gøremål. Så her altid er rart og pænt. Når vi holder julefrokost og sommerfest, hjælper vi hinanden så godt vi kan i køkkenet og med at gøre det så festligt som muligt i lokalerne, hvor vi skal være.

  Vi tager på udflugtsture ud i naturen. Om sommeren laver vi et sommerturs program over planlagte udflugter. Vi har også andre faste traditioner som Fastelavn og Sct. Hans.

   

  Socialt samvær

  Vi er mange forskellige mennesker, der alle har masser at dele med hinanden i vores fællesskab. Som borger skal man være forberedt på at være sammen med mange andre mennesker, så det er en fordel at kunne fungere godt socialt. Vi bestræber os på at have en god tone i huset, og tage hensyn til hinanden

  Hos os står gode snakke, sjove oplevelser og meningsfuldt samvær på menuen. Ansvar og omsorg for hinanden er den røde tråd for os i alt hvad vi laver. Alle bidrager på den bedste måde de kan.

   

  En dag hos os

  Vi starter dagen med morgenkaffe i Caféen. Det er en hyggelig måde at starte dagen på, og snakke om stort og småt. Efter morgenkaffen går vi tur. Nogle går en kort tur, andre en lang tur. Efter gåturen starter dagens aktiviteter. Nogle aktiviteter er faste, andre er mere spontane. Der er også mulighed for at se film, spille computer eller bare snakke med nogle andre. Her er stor medindflydelse generelt i hverdagen, og derudover har vi er velfungerende brugerråd i huset.

   

  7éren holder til på Otterupvej 7, 4700 Næstved

  Hos os har borgerne mulighed for at deltage i flere forskellige fritidsaktiviteter.

  10'eren er for dig, som har svært ved at indgå i større sociale fællesskaber, og har et særligt behov for nærvær og kendte trygge rammer.

  Vi er forskellige som mennesker, og nogle har det ikke godt med at være sammen med mange mennesker en hel dag. Derfor tilbyder vi også aktiviteter i mindre grupper.

  I 10'eren er du en del af fællesskabet og sammen skaber vi gode relationer og hyggeligt samvær. Du har også mulighed for alene tid hvis du har brug for det. Her er en hyggelig stemning med tid og plads til den enkelte.

   

  En dag hos os

  Dagen starter med morgensamling over en kop kaffe, te eller saftevand, hvor vi sammen planlægger dagen. 

  Formiddags aktiviteter forgår som regel i 3 mindre grupper med forskellige aktiviteter, f.eks. bustur, gåtur, indkøb eller aktivitet i huset.

  Om eftermiddagen er vi typisk samlet til fælles hygge. Mange er ved at være trætte, derfor er der ikke krævende aktiviteter, men derimod fokus på samvær og samtaler. Man kan trække sig lidt og f.eks. vælge at sidde med pudslespil, Ipad eller gå ud og gynge i haven.

  Der kan være forskellige aktiviteter i løbet af ugen f.eks. ture ud af huset, spise i det fri, svømning, sang og musik. Der er også computer og Ipad, madlavning af små retter, praktiske opgaver som oprydning, lettere rengøring som er med til at gøre det rart at være her. Der er afslapningsrum og film hygge.

  Vi markere højtider og mærkedage efter aftaler og ønsker.

   

  10'eren holder til på Otterupvej 10, 4700 Næstved

  Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til den enkelte borger, hvor vi gennem vores aktivitets- og samværstilbud, danner rammerne for et miljø der tilgodeser den enkelte borger bedst muligt. Vi arbejder på at skabe den bedst mulige relation mellem borger og medarbejder, samt borgerne imellem.

  Vi er af den overbevisning, at relationen er bærende for at skabe en dagligdag og kultur. Borgere vil opleve en positiv stemning, inddragelse gennem selv- og medbestemmelse, samt at blive inkluderet i et meningsfyldt fællesskab.

  Vi imødekommer den enkelte borgers behov for hjælp til praktiske gøremål såsom måltider og toiletbesøg.

  Vi samarbejder med tværfagligt med fysioterapeuter og musikterapeut.

   

  Aktiviteter

  Vi tilbyder kreative aktiviteter som at tegne, papirklip, perler med mere. Vi har fællessang med vores hus gitarist, samt afspilning af musik på IPad og storskærm.

  Vi har aktiviteter med sansestimuli som kan være kuglebad, massage eller ledkompresion.

  De årlige traditioner som påskefrokost, sommerfest, Sct. Hans og julefrokost fejre vi med borgerne. Borgernes fødselsdage fejre vi ved at spise kage og synge fødselsdagssang.

  Vi ser film sammen på storskærm. Vi har nogle gange maddag, hvor vi laver mad sammen, vi tager også på tur f.eks. til Provstegården hvor vi laver mad over bål, hygger med dyrene og nyder naturen.

  Vi benytter os så meget som muligt af udearealerne, både vores egen have, samt ved gåture i nærområdet.

   

  Basis 1 holder til på Otterupvej 9, 4700 Næstved

  Vi arbejder med en anerkendende tilgang til den enkelte borger, hvor vi gennem vores aktivitets- og samværstilbud danner ramme for et miljø, der skaber bedste mulige relationer mellem borgere og medarbejdere samt borgere imellem.  

  Vi mener at alle har noget at byde ind med, hver på sin måde, i eget tempo og med hver sit udgangspunkt. Vi arbejder for at alle borgere bliver imødekommet og hørt.

  Vores kerneopgave er at tilbyde et meningsfyldt og indholdsrigt hverdagsliv for borgere med særlige behov.

   

  Aktivitet

  Vi har fokus på en hyggelig snak over kaffen, hvor vi taler om hvad der rør sig. Vi planlægger kreative aktiviteter med perler, klippe klistre, tegne og andre finmotoriske aktiviteter. 

  Vi hører og spiller musik og har ind i mellem en musiker der kommer med sin guitar og synger og spiller. Andre gange synger vi med kendte sange fra vores sangmappe.

  Vi afholde afspænding og laver stole gymnastik. Der arrangeres gåture i nærområdet i godt vejr og vi holder stillesiddende motionsdage med hjemmelavet airhocky, ris pose kast, kugle fejning. Vi har lavet en mindre have, der stimulere sanserne og opretholder lidt biodiversitet. Vi ser og høre gamle danske film og musik på storskærm. 

  Der afholdes middag med jævne mellemrum for at stimulere smags og duftesanserne og i sommerhalvåret når vejret tillader det laver vi mad over bål.

  Alle borgere kan til eller fravælge de aktiviteter der tilbydes.

  Vi arbejder med at strukturere dagene, så de er genkendelige og trygge for alle borger. Der er fokus på kvalitet og nærvær med den enkelte.     

  I hver borgers ugeplan beskriver vi hvad de hver især godt kan li og profiterer af.

   

  Basis 2 holder til på Otterupvej 9, 4700 Næstved

  Hvem er vi?

  STU/PUK 104 er et tilbud der rummer STU elever, samt §104 borgere. Tilbuddet rummer borgere, der har betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som har behov for 1-1 støtte. I PUK 104 er man en del af et fællesskab som omhandler tid og nærvær, hvor vi arbejder med almindelig bo-træning og kommunikation. Vi er meget opmærksomme på, at borgerne skal vedligeholde og gerne udvikle deres kompetencer, derfor skal de selv gøre alt det de kan, hvor personalet guider verbalt.

  Vi nyder at anvende naturen og arbejder med konceptet fra jord til bord når vi tager ud i naturen, hvor vi indsamler naturmaterialer til kreativitet og ingredienser til mad over bål. Vi anvender naturmaterialerne ud fra årstid og højtid.

  Vores aktiviteter er med afsæt i bo-træning, hvilket betyder at vi arbejder med at bibeholde den enkeltes funktioner og udvikle de allerede eksisterende funktioner. Dette forgår ved at den enkelte borger er så deltagende som muligt i bo-træning. Her arbejder vi bl.a. tæt sammen med vores fysioterapeut for at implementerer bo-træning i vores hverdag med borgerne.

   

  Natur og udeliv

  Vi anvender naturen, da naturen har en afslappende effekt på vores borgergruppe. Når vi bevæger os udenfor, får borgerne en masse sansestimuli som de ikke på samme måde oplever indenfor. Vi går på ujævne underlag, hvor den vestibulære sans bliver stimuleret, vi rører ved forskellige materialer, træ, blade, sten, jord, sand og meget mere.

  Vi har mulighed for at benytte alle friluftzoner i Næstved kommune, hvor vi laver bål og anvender konceptet fra jord til bord. På de forskellige friluftzoner er der forskellige aktiviteter såsom muligheden for at hilse på dyr og plukke grøntsager. Friluftzonerne er handicapvenlige og det er derfor muligt at alle kan deltage.

   

  Sanser og motorik

  Vores primære formål i hverdagen er arbejdet med sanseintegration og motorisk træning. Vi udarbejder dagens aktivitet ud fra hvilke sanser vi ønsker at stimulere. F.eks. har vi mandag hvor vi udfordre den olfaktoriske sans når vi dufter til maden, samt træner finmotorik når vi tilbereder maden. Derudover har vi sanserum med vandseng, kuglebad, sanselampe og roligt musik, hvor vores borgere kan trække sig ind og få stimuleret de sanser de ønsker. Vi anvender vores forskellige kompetencer til at give tryk, massage og nærvær som er medhjælpende til at dæmpe et overstimuleret nervesystem.

  Vi arbejder tæt sammen med vores fysioterapeut ift. at udvikle de grovmotorikse færdigheder. Disse færdigheder arbejder vi videre med, når vi f.eks. går en tur på ujævnt terræn, trapper mm.

  En gang om ugen har vi besøg af musikterapeut som vores STU-elever har en session med. Her lærer eleverne at skabe kontakt og relation til andre mennesker gennem brugen af musik. Vi anvender musikken i hverdagen til at stimulere vores borgere. Nogen har brug for den rolige musik for at komme ned i arousal, mens andre får en masse sansestimuli som øger deres arousal.

  Hos PUK 104 tilbyder vi træning i varmvandsbassin. Vi har mulighed for at være der i stille miljø, hvor fokus er på at træne funktionen af ben og arme, samt få stimuli af det varme vand. Derudover har vi mulighed for at være deltagende med andre ligesindede borgere, hvor fokus er på socialsamvær og motorisk træning gennem leg.

   

  Kommunikation

  Vi møder den enkelte i deres kommunikation, hvor vi bl.a. anvender konkreter, TTT og strukturtavler. Derudover arbejder vi med at vi og vores borgere kan aflæse indbyrdes kropssprog og signaler og dermed forbedre kommunikation til forældre og bosted, hvor vi én gang i kvartalet inviterer til arrangement hos os, som oftest vil tage udgangspunkt i årstiderne/højtiderne.

  Vi samarbejder med talepædagoger på ViSP for de borgere der har behov for dette.

   

  Aktiviteter i løbet af ugen kan bl.a. være

  • Ture ud i naturen
  • Bål og madlavning
  • Sang/musik
  • Madlavning
  • Sancerum
  • Wellness
  • Gåture
  • Praktiske opgaver
  • Bo-træning

   

  Vi markerer højtider og mærkedage efter aftale og ønsker.

  • Seksualvejledning

  I PUK 104 har vi undervisning fra en seksualvejleder en gang årligt i uge 6.

   

   

  PUK/104 holder til på Tommerupvej 8A og 8B