Gå til hovedindhold

Aktivitet og samvær

Aktivitet og samværs tilbud

Farvetuber

Indhold

  Social pædagogisk center tilbyder aktivitet og samværs tilbud for borgere mellem 18 og 65 år med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

  Afdelinger

  Aktiviteter

  Vi kan rigtig godt lide at gå ture sammen, bevæge os og motionere. Vi synger og spiller musik, så borgerne skal endelig tage deres instrument med, hvis de har et. Der er muligheder for de borgere, der elsker at male, farve, lave skulpturer, væve, modellere eller arbejde med ler. Mulighederne er mange og kreative, der er også mange der strikker eller broderer, samt laver Diamond Art.

  Det er også rigtig hyggeligt at se film sammen, spille brætspil eller sidde ved computer i IT-rummet.

  Vi hjælper hinanden i køkkenet og med andre huslige gøremål. Så her altid er rart og pænt. Når vi holder julefrokost og sommerfest, hjælper vi hinanden så godt vi kan i køkkenet og med at gøre det så festligt som muligt i lokalerne, hvor vi skal være.

  Vi tager på udflugtsture, f.eks. Sjællandsfestival, Guldborgsund Zoo, ud i naturen. Om sommeren laver vi et sommerturs program over planlagte udflugter. Vi har også andre faste traditioner som Fastelavn og Sct. Hans.

   

  Socialt samvær

  Vi er mange forskellige mennesker, der alle har masser at dele med hinanden i vores fællesskab. Som borger skal man være forberedt på at være sammen med mange andre mennesker, så det er en fordel at kunne fungere godt socialt. Vi bestræber os på at have en god tone i huset, og tage hensyn til hinanden

  Hos os står gode snakke, sjove oplevelser og meningsfuldt samvær på menuen. Ansvar og omsorg for hinanden er den røde tråd for os i alt hvad vi laver. Alle bidrager på den bedste måde de kan.

   

  En dag hos os

  Vi starter dagen med morgenkaffe i Caféen. Det er en hyggelig måde at starte dagen på, og snakke om stort og småt. Efter morgenkaffen går vi tur. Nogle går en kort tur, andre en lang tur. Efter gåturen starter dagens aktiviteter. Nogle aktiviteter er faste, andre er mere spontane. Der er også mulighed for at se film, spille computer eller bare snakke med nogle andre. Her er stor medindflydelse generelt i hverdagen, og derudover har vi er velfungerende brugerråd i huset.

   

  7éren holder til på Otterupvej 7, 4700 Næstved

  Hos os har borgerne mulighed for at deltage i flere forskellige fritidsaktiviteter.

  10 ´eren er for dig, som har svært ved at indgå i større sociale fællesskaber, og har et særligt behov for nærvær og kendte trygge rammer.

  Vi er forskellige som mennesker, og nogle har det ikke godt med at være sammen med mange mennesker en hel dag. Derfor tilbyder vi også aktiviteter i mindre grupper.

  I 10 éren er du en del af fællesskabet og sammen skaber vi gode relationer og hyggeligt samvær. Du har også mulighed for alene tid hvis du har brug for det. Her er en hyggelig stemning med tid og plads til den enkelte.

   

  En dag hos os

  Dagen starter med morgensamling over en kop kaffe, te eller saftevand, hvor vi sammen planlægger dagen. 

  Formiddags aktiviteter forgår som regel i 3 mindre grupper med forskellige aktiviteter, f.eks. bustur, gåtur, indkøb eller aktivitet i huset.

  Om eftermiddagen er vi typisk samlet til fælles hygge. Mange er ved at være trætte, derfor er der ikke krævende aktiviteter, men derimod fokus på samvær og samtaler. Man kan trække sig lidt og f.eks. vælge at sidde med pudslespil, Ipad eller gå ud og gynge i haven.

  Der kan være forskellige aktiviteter i løbet af ugen f.eks. ture ud af huset, spise i det fri, svømning, sang og musik. Der er også computer og Ipad, madlavning af små retter, praktiske opgaver som oprydning, lettere rengøring som er med til at gøre det rart at være her. Der er afslapningsrum og film hygge.

  Vi markere højtider og mærkedage efter aftaler og ønsker.

   

  10éren holder til på Otterupvej 10, 4700 Næstved

  Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til den enkelte borger, hvor vi gennem vores aktivitets- og samværstilbud, danner rammerne for et miljø der tilgodeser den enkelte borger bedst muligt. Vi arbejder på at skabe den bedst mulige relation mellem borger og medarbejder, samt borgerne imellem.

  Vi er af den overbevisning, at relationen er bærende for at skabe en dagligdag og kultur. Borgere vil opleve en positiv stemning, inddragelse gennem selv- og medbestemmelse, samt at blive inkluderet i et meningsfyldt fællesskab.

  Vi imødekommer den enkelte borgers behov for hjælp til praktiske gøremål såsom måltider og toiletbesøg.

  Vi samarbejder med tværfagligt med fysioterapeuter og musikterapeut.

   

  Aktiviteter

  Vi tilbyder kreative aktiviteter som at tegne, papirklip, perler med mere. Vi har fællessang med vores hus gitarist, samt afspilning af musik på IPad og storskærm.

  Vi har aktiviteter med sansestimuli som kan være kuglebad, massage eller ledkompresion.

  De årlige traditioner som påskefrokost, sommerfest, Sct. Hans og julefrokost fejre vi med borgerne. Borgernes fødselsdage fejre vi ved at spise kage og synge fødselsdagssang.

  Vi ser film sammen på storskærm. Vi har nogle gange maddag, hvor vi laver mad sammen, vi tager også på tur f.eks. til Provstegården hvor vi laver mad over bål, hygger med dyrene og nyder naturen.

  Vi benytter os så meget som muligt af udearealerne, både vores egen have, samt ved gåture i nærområdet.

   

  Basis 1 holder til på Otterupvej 9, 4700 Næstved

  Vi arbejder med en anerkendende tilgang til den enkelte borger, hvor vi gennem vores aktivitets- og samværstilbud danner ramme for et miljø, der skaber bedste mulige relationer mellem borgere og medarbejdere samt borgere imellem.  

  Vi mener at alle har noget at byde ind med, hver på sin måde, i eget tempo og med hver sit udgangspunkt. Vi arbejder for at alle borgere bliver imødekommet og hørt.

  Vores kerneopgave er at tilbyde et meningsfyldt og indholdsrigt hverdagsliv for borgere med særlige behov.

   

  Aktivitet

  Vi har fokus på en hyggelig snak over kaffen, hvor vi taler om hvad der rør sig. Vi planlægger kreative aktiviteter med perler, klippe klistre, tegne og andre finmotoriske aktiviteter. 

  Vi hører og spiller musik og har ind i mellem en musiker der kommer med sin guitar og synger og spiller. Andre gange synger vi med kendte sange fra vores sangmappe.

  Vi afholde afspænding og laver stole gymnastik. Der arrangeres gåture i nærområdet i godt vejr og vi holder stillesiddende motionsdage med hjemmelavet airhocky, rispose kast, kugle fejning. Vi har lavet en mindre have, der stimulere sanserne og opretholder lidt biodiversitet. Vi ser og høre gamle danske film og musik på storskærm. 

  Der afholdes middag med jævne mellemrum for at stimulere smags og duftesanserne og i sommerhalvåret når vejret tillader det laver vi mad over bål.

  Alle borgere kan til eller fravælge de aktiviteter der tilbydes.

  Vi arbejder med at strukturere dagene, så de er genkendelige og trygge for alle borger. Der er fokus på kvalitet og nærvær med den enkelte.     

  I hver borgers ugeplan beskriver vi hvad de hver især godt kan li og profiterer af.

   

  Basis 2 holder til på Otterupvej 9, 4700 Næstved

  PUK/104 er et kombineret tilbud for borgere i STU forløb også kaldet særlig tilrettelagt uddannelse og §104, som er aktivitet og samværstilbud. Det er for borgere som har behov for to til en eller en til en personalekontakt. Borgerne visiteres til at have et 3årige STU forløb hos os, på baggrund af at du har brug for ekstra støtte samt rolige omgivelser, hvor der er mulighed for at skærme den enkelte borger efter deres individuelle behov. Herefter har borgeren mulighed for at blive visiteret til at fortsætte hos os i §104 og dermed fortsat have den ekstra støtte.

   

  Aktiviteter

  Vi planlægger og udfører aktiviteter ud fra den enkeltes ressourcer og behov og vi tilbyder mange forskellige oplevelser i løbet af en uge. Vi har blandt andet fysioterapi, musikterapi, svømning i varmtvandsbassin, indkøb, madlavning, bagning, gåture, kreative sysler, trampolin, gynger, båldage samt ture ud af huset i egen bus.

  Vi har også eget sanserum med vandseng, kuglebad, trone-gyngestol og forskelligt lys og lyd. Vi er ved at udvikle en lille sansehave med blandt andet krydderier, farverige blomster og grøntsager som borgerne hver især kan få glæde af.

  Vi har rolige omgivelser og naturen i fokus.

   

  Personalet

  Personalet består af en blandet faggruppe der alle har borgeren i centrum. Borgerne hos os har et stort støtte og pleje behov, samt behov for guidning og struktur i dagens aktiviteter. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang for at skabe de bedst mulige relationer til hver enkelt borger. Vi arbejder en del med low arousal, sanseintergration, TTT samt konkreter.

  Vi bestræber os på at have et tæt samarbejde  med forældre og pårørende, med fokus på borgerens ressourcer.

   

  PUK/104 holder til på Tommerupvej 8A og 8B