Gå til hovedindhold

Otterupvej 5

Vi er et §108-botilbud til voksne, som er udviklingshæmmede (oligofreni) og ligger i autismespektret. Vi har plads til tre borgere hos os.

På billedet er en græsplæne i forgrunden og bagved et gråt hus med overdækket terrasse foran hvor der står hvide havemøbler. Foran terrassen er der en flagstang

Indhold

  Om boenheden

  Borgerne på Otterupvej 5 er voksne med udviklingshæmning i varierende grad, som kan have diagnoser indenfor autismespektret.

  En genkendelig, daglig struktur med masser af tydelighed, forudsigelighed og visualisering af hverdagens opgaver er vigtigt. Vi giver os god tid til omsorg og til at fokusere på den enkeltes behov og aktuelle udfordringer, så vi bedst muligt kan støtte den enkelte i at mestre eget liv.

  Vi arbejder ud fra en narrativ og anerkendende pædagogisk tilgang til hver enkelt borger, hvor vi har fokus på at udvikle personlige kompetencer og på dét, der virker.

  Vi arbejder med selvbestemmelse, medbestemmelse og indflydelse, så borgeren bliver i stand til at tage ansvar for eget liv. Enhver pædagogisk indsats har borgeren i centrum, og vi er nysgerrige på den personlige fortælling og tilstræber altid inddragelse af egne ressourcer i en åben og respektfuld dialog.

  På det praktiske plan sørger vi for alle indkøb og for at tilberede dagens måltider, og så arrangerer vi indkøbsture, udflugter og ferier med hver enkelt borger.

  Målgruppen

  Otterupvej 5 er et §108-botilbud til voksne i alderen 18 - 41 år, som har udviklingshæmning (oligofreni) i varierende grad og derudover diagnoser, der ligger indenfor autismespektret.

  Borgerne har brug for længerevarende botilbud, hvor der masser af pædagogisk støtte og hjælp i hverdagen, og hvor der er personale hele døgnet.

  Vi støtter, guider og hjælper i forhold til personlig hygiejne, medicinindtag, fritidsaktiviteter og med kontakt til pårørende/netværk, ligesom vi hjælper med praktiske gøremål og dagligdags opgaver som at få gjort rent.

   

  Vigtig information

  Borgerne kan i hverdagen deltage i forskellige sociale aktiviteter både i og uden for huset i det omfang, de kan rumme det.

  Vi planlægger løbende udflugter og ture. For eksempel tager vi på køreture og gåture i det grønne område, der ligger lige omkring os, eller vi tager til stranden eller på andre ture ud i det blå.

  Måltider bliver lavet fra bunden i afdelingens køkken, og borgerne spiser maden hjemme i deres egne lejligheder.

  På Otterupvej 5 er der plads til tre borgere. To af borgerne bor på værelser med eget bad og toilet samt adgang til fælles stue og køkken. Det tredje værelse har eget bad, toilet og køkken.

  Vores afdeling er delt op i to afsnit, hvor det ene afsnit giver mulighed for skærmning til det andet afsnit. Vores rammer er fleksible, så vi kan tilpasse dem individuelt efter behovet hos borgerne.

  Vi har også et aktivitetsrum, så borgerne kan lave forskellige fysiske aktiviteter, og de kan være sammen i haven og på terrassen.

  Vi er heldige at have grønne områder lige omkring os, som borgerne hyppigt benytter sig af.

  Vi går ture sammen og nyder naturen, og vi kører i skoven og til stranden, hvor vi hopper i bølgerne.

  På Otterupvej 5 har vi blandt andet sundhedsmedarbejdere og pædagoger ansat, som alle har kompetencer og erfaring inden for en bred vifte af fagområder.

  Både vores pædagogiske og sundhedsfaglige personale arbejder tværfagligt for sammen at skabe de bedste forudsætninger for borgernes udvikling og trivsel.

  Vi prioriterer også samarbejdet med kommunens øvrige behandlingstilbud i dagligdagen. Desuden har vi en forflytningsvejleder tilknyttet Otterupvej 5.

  Medarbejderne tilbydes løbende kurser, uddannelse og supervision med relevans for det daglige arbejde med beboerne.

  Kontakt

  Afdelingsleder - Mathias Henrik Skovgaard Larsen

  Otterupvej 5, 4700 Næstved

  E-mail: otte5@naestved.dk

  Send digital post som borger (kræver MitID)

  Send digital post som virksomhed (kræver MitID)