Gå til hovedindhold

Om os

Socialpædagogisk Center Næstved er Næstved Kommunes bo- og støttetilbud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og særlige sociale behov.

Indhold

  Her er en video hvor en fagperson deler sine erfaringer med at implementere KRAP i det professionelle virke. Der bliver talt om den forskel KRAP har gjort i teamet, et styrket samarbejde og fælles refleksioner, hvordan teamet anvender de forskellige KRAP-skemaer og kommer med råd til andre der skal i gang med KRAP.

  Om Socialpædagogisk Center Næstved

  Socialpædagogisk Center Næstved er Næstved Kommunes bo- og støttetilbud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og særlige sociale behov.

  Vi er omkring 330 medarbejdere med socialpædagogisk og sundhedsfaglig baggrund, som i det daglige hjælper og støtter borgerne, så de kan leve deres liv ud fra lige netop deres muligheder, behov, håb og drømme.

  Vores 19 forskellige bo- og støttetilbud ligger centralt placeret i Næstved og i byerne omkring Næstved. De kan benyttes både af borgere fra Næstved Kommune og borgere fra andre kommuner, der er visiteret til en ydelse.

  Alle tilbud er specialiserede i forhold til udviklingshæmning (oligofreni), og derudover er nogle tilbud yderligere målrettet borgere med eksempelvis psykiatriske diagnoser, autisme/autismespektrum og PWS (Prader-Willi Syndrom).

  Udover vores botilbud har vi Støttecentret Præstemarken, der yder støtte efter §85 i serviceloven. Her støtter og hjælper vi borgere, der bor i eget hjem og har brug for hjælp i hverdagen. Støtten foregår både derhjemme og på Præstemarken.

  Vores udgangspunkt er både i botilbuddene og på Præstemarken, at vi understøtter og hjælper med at koordinere indsatser og aktiviteter, så vores borgere kan deltage og blive en del af det samfund, de lever i.

  Samtidig lægger vi stor vægt på socialt samvær mellem borgerne og på at styrke borgernes sociale relationer til familie og venner.

  KRAP, der står for kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende praksis, er en særlig tilgang, som socialpædagogisk centers ansatte har været, er, eller kommer på kursus i.  

  KRAP er både et menneskesyn og en metodisk værktøjskasse, og omdrejningspunktet er udviklingen af tanker og adfærd i en anerkendende og ressourcefokuseret ramme. Konceptet hviler på en konstruktivistisk forståelse af mennesket i dets miljø.  

  I vores praksis er vi blevet bevidste om at arbejde os væk fra en handlingsorienteret tilgang, da borgerens tanker og virkelighed nemt kan blive overset, til at have en anerkendende tilgang og arbejde ud fra et ressourcesyn hvor borgeren er centrum. KRAP skemaerne er nu med til at understøtte dette og er med til at holde os på sporet i arbejdet med udvikling, læring, livskvalitet og trivsel. 

  Vi finder vejen sammen

  Vi arbejder ud fra et menneskesyn, hvis fundament er, at ”den jeg står over for, altid gør sit bedste”. Det handler om gensidig respekt og værdighed, så alle oplever at være i et trygt miljø med rettidig omsorg, god trivsel og tillid.

  Vi støtter den enkelte borger i at følge sine håb og drømme for livet.
  I et tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere hjælper vi med at træde de stier der, for den enkelte, kan føre til den meningsfulde vej.

  Fokus på livet

  Vi har borgeren i centrum for indsatsen og har en tro på, at alle mennesker har ressourcer.

  Vi er undersøgende på den enkelte borgers fortællinger om eget liv, håb og drømme, så vi på den måde sikrer, at den aktuelle livssituation bliver ledetråden for indsatsen.

  Grundtanken er, at det ikke er borger der skal tilpasse sig systemet, men den professionelle understøttelse, der skal tilrette sig borgeren i en given livssituation.

  Mestre livets vilkår

  Vi er konstant nysgerrige på borgers ressourcer, kognitive forståelse og ikke mindst nærmeste udviklingszone.

  Når vi arbejder med ressourcetænkningen, gør vi det ud fra en anerkendende tilgang, hvor vi afdækker, analyserer og sætter tiltag i gang, som skal styrke den enkelte borger til mestring af eget liv.

  Et attraktivt sted at bo og leve

  Vi skaber et udviklende miljø, hvor den enkelte borgers kompetencer styrkes og inviteres ind i et fællesskab, hvor der er høj ansvarlighed og åbenhed.

  Det er vigtigt for os, at borgernes motivation gribes eller vises på vej - både i forhold til eget liv og i de sociale fællesskaber, så han eller hun kan leve et aktivt, deltagende og meningsfuldt liv.

  Vi tror på, at vi som mennesker udvikles i relationen til andre og med det som ledestjerne, har vi aktiviteter, der understøtter de nære relationer, men også arrangementer på tværs af afdelinger, for at mangfoldiggøre relationerne og dermed skabe yderligere udviklingspotentiale hos den enkelte.    

  Sundhedsteamet består af social og sundhedsassistenter, sygeplejersker og sygeplejefaglig leder.
  Vi sørger for medicindosering i hele centeret, i samarbejde med de sundhedsfaglige medarbejder, der er ansat på enhederne. Sundhedsteamet varetager opgaver så som insulin injektioner, sårpleje, stomipleje, nasal og PEG sonder, depot injektioner m.m., alt efter hvilket behov borgeren har.
  Vi arbejder tværfagligt med pædagoger og andre faggrupper i kommunen, vi har kontakt til praktiserende læger og sygehuse, i forhold til pleje og behandling af borgeren.

  Hvornår står sundhedsteamet til rådighed?

  Vi har kontor på Åsen, hvorfra vi kører ud til borgerne. Vi er til rådighed i tidsrummet 7.30-16 alle hverdage og 7.30-15.30 i weekend og helligdage.
  Aften og nat dækkes af et andet sundhedsfagligt team i handicap og psykiatri.

  Vi følger retningslinjer, vejledninger fra styrelsen for patientsikkerhed og sundhedsloven.

   

  Putzi's metoder

  Den pædagogiske klovn Putzi, kommunikerer på tværs og henover mentale og sproglige begrænsninger. Dette gøres blandt andet ved intense, legende, sanselige og hjertelige interaktioner.

  Klovnen Putzi afleder stress og spændinger, ved at tage udgangspunkt i nuet, og i kontakten, som hun skaber til den individuelle person. Oftest foregår dette i én til én kommunikation, hvor hun spejler og tilpasser sig respektfuldt, det enkelte menneske, og deres situation.

  Store som små har glæde af Putzi

  Putzi kan nu også tilbyde pædagogisk massage, hvilket de fleste mennesker har stor sanselig glæde af, uanset hvor høj eller lav araussel er.

  Målet er at skabe individuelle glade oplevelser for hvert enkelt menneske, for alle skal have lov til at opleve sansning, læring, nærhed og glæde ved hjælp af leg og sjov.

  Putzi vil meget gerne bruges som pædagogisk redskab ved udarbejdelse af borgernes handleplaner og også bookes til diverse sociale arrangementer.

  Klovnen Putzi giver et kram