Gå til hovedindhold

Dagtilbud Cassiopeia

Cassiopeia er et specialiseret aktivitets- og samværstilbud for borgere med Prader-Willi Syndrom og er en del af botilbuddet Orions Bælte.

03. feb. 2022

Indhold

  Om dagtilbuddet

  I Cassiopeia arbejder vi med at skabe et forudsigeligt og struktureret miljø for borgerne. Det gør vi blandt andet ved at visualisere rammerne i huset og dagens gang.

  Vi arbejder målrettet med aktiviteter, der følger tanken om, at hvis man har en meningsfuld hverdag, så har man mindre fokus på indtag af mad. Det er vigtigt, da et af symptomerne på PWS er, at man ikke kan regulere sin appetit og ikke har mæthedsfornemmelse, så overspisning og svær overvægt er velkendt blandt borgere med PWS.

  Fælles for husets aktiviteter er, at de tager udgangspunkt i, at borgeren bliver inddraget og har indflydelse samt selv- og medbestemmelse i forhold til indholdet af aktiviteterne. Vi sørger blandt andet for løbende at holde borgermøder, hvor vi drøfter aktiviteter og initiativer.

  Den pædagogiske linje er individuelt opbygget ud fra borgerens behov og bliver derudover understøttet af en individuel indsatsplan for borgeren. Alle borgere har målrettede beskæftigelsesplaner og daglige strukturplaner, som klart definerer aftaler, indhold, mål og metoder.

  Målgruppen

  Cassiopeia er et specialiseret aktivitets- og samværstilbud for voksne borgere, der har Prader-Willi Syndrom (PWS), eller en adfærd, der ligner PWS. Cassiopeia er en del af botilbuddet Orions Bælte, hvor der bor 12 borgere.

  På Cassiopeia har vi fokus på at skabe livskvalitet sammen med den enkelte borger, og vi hjælper borgeren med at mestre eget liv, vedligeholde kompetencer og holde fast i udvikling og drømme.

  Vi har derfor også vores blik rettet mod at anerkende borgerne for deres menneskelige værdier i stedet for deres handlinger.

  Cassiopeia ligger i et beskyttet område sammen med andre af Næstveds Kommunes sociale tilbud.

  Uden for huset har vi en dejlig have, som er borgernes grønne fristed. Haven bliver flittigt brugt gennem forår og sommer, og her er både bålplads og sansegynge med plads til hygge og afslapning.

  Indenfor er der masser af muligheder for hyggeligt samvær og for at bruge kroppen fysisk.

  I multirummet kan borgerne dyrke yoga og gymnastik, danse eller spille forskellige boldspil. De kan også lave forskellige medierelaterede aktiviteter i multirummet.

  Vi har et sanserum med en vandseng og forskellige sansestimulerende redskaber, som borgerne enten selv kan bruge eller være sammen med de andre borgere om.

  Huset har også sit eget værksted, hvor borgerne kan være kreative og arbejde med større opgaver i træ eller andet, der kræver værktøj.

  Medarbejdergruppen i Cassiopeia består af socialpædagoger og pædagogiske assistenter.

  Vi har også praktikanter i vores team, som bliver fulgt af en praktikvejleder, mens de er hos os.