Gå til hovedindhold

Jasminvej 6-14

Jasminvej 6-14 er et botilbud til 21 voksne med varigt nedsat psykisk funktionsevne og behov for at blive støttet og skærmet i hverdagen.

På billedet er 3 mellemstore træer på en lille græsplæne med fliser rundt om. I baggrunden er en rød murstensbygning med store vinduespartier og mellem hus og træer står et bordbænke sæt.

Indhold

  Om boenheden

  De 21 borgere er voksne i alle aldre, som har nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne. Borgerne har varierende grad af handicap, så vi tilpasser vores støtte til behovet for hjælp.

  Mens nogle skal have støtte til at håndtere de fleste af hverdagens udfordringer, har andre alene brug for strukturerende samtaler for at kunne tackle liv og hverdag.

  Vi kigger i dagligdagen ikke alene på borgernes handicap, men også på om de har livsstilssygdomme eller andre fysiske sygdomme, så vi kan sætte behandling eller vejledning i gang, hvis der er behov for det.

  Vi er desuden bevidste om borgernes biologiske, genetiske, psykiske, fysiske og sociale baggrund, så vi kan yde den støtte, der gør, at de kan få livet til at fungere.  

  Da borgerne har svært ved at strukturere dagligdagen, hjælper vi med alt fra personlig pleje til indkøb, økonomi, sundhed, hverdagens struktur og sociale relationer. Vi støtter dem også, så de bliver bedre til at forudse konsekvenserne af deres handlinger og skabe og bevare sociale relationer.

  Målgruppen

  Jasminvej er et botilbud til voksne med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som kræver, at vi skærmer, støtter eller sætter gang i en kompenserende indsats eller ordning.

  Nogen af borgerne har dobbeltdiagnoser, hvor de udover det mentale handicap kan være genetisk sårbare, ligesom de kan være præget af omsorgssvigt af forskellig karakter i deres opvækst.

  Vigtig information

  Det er vigtigt at have et godt, socialt liv her hos os på Jasminvej.

  Vi har aktiviteter både i huset, men vi tager også ud af huset på forskellige ture – både på gåben eller i bus.

  Vi tager for eksempel til stranden eller i parken, og så planlægger vi indimellem restaurantbesøg. Vi holder også et årligt julearrangement, hvor pårørende bliver inviteret.

  På Jasminvej gør vores fysiske rammer, at borgerne kan komme fra afdeling til afdeling gennem de gangarealer, der binder huset sammen, så på den måde kan de besøge venner i de andre afdelinger. Borgerne har netop sociale relationer på tværs af grupperne, som vi hjælper dem med at vedligeholde og holde fast i.

  De 21 borgere bor i deres egne lejligheder med terrasser. Lejlighederne er delt op i tre grupper og har gode fællesfaciliteter.

  Hos os skal der være plads til både at have et privatliv og være fælles med de andre borgere, hvis man ønsker det, og vi understøtter begge dele.

  Vi har desuden lagt vægt på, at her er trygt og hjemligt, og at vi kan arbejde for god trivsel hos borgerne gennem vores rammer.

  Lejligheder, fællesområder og faciliteter er velholdte og i god stand.

  Borgere kan deltage i en række forskellige tilbud i deres fritid.

  Klub Næstved er meget populær. Her kan man blandt meget andet dyrke idræt, spille musik og lave mad, og så arrangerer klubben også ferieture og udflugter.

  Vi bruger også naturen omkring os rigtig meget. For eksempel går vi gerne ture i det skønne Grimstrupområde, der støder op til Jasminvej.

  I vores team på Jasminvej 6-14 har vi socialpædagoger, social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter, og vi har altid vågne nattevagter, hvis borgerne har brug for hjælp om natten.

  Om morgenen har vi medarbejdere i fleksjob, som kommer og sørger for at servere morgenmad for borgerne.