Gå til hovedindhold

Sneppevej

Sneppevej har 21 lejligheder, der ligger i ét plan. Botilbuddet er for voksne med nedsat psykisk funktionsevne og psykiatriske diagnoser.

På billedet er et stisystem mellem to røde murstensbygninger i et plan med vinduer og planter omkring, mellem flisebelægningen er der græs.

Indhold

  Om boenheden

  På Sneppevej tager vi afsæt i, at alle borgere, trods individuelle handicap og personlige ressourcer, har selvbestemmelse og indflydelse på eget liv. De skal derfor være med til at tage ansvar og forstå konsekvenserne af deres handlinger, så de kan leve det bedst mulige liv ud fra netop deres kompetencer og ønsker.

  Hverdagen for den enkelte borger tager udgangspunkt i en personlig, individuel handleplan, hvor behovet for struktur og støtte er præciseret. Vi har fast planlagt støttetid til hver enkelt borger, men borgerne kan også altid tage fat i en medarbejder, da afdelingen er døgnbemandet.

  Boligerne er rækkehuse med egen indgang, hvor der er fysisk afstand til fællesrum og personalekontor. Derfor lægger vi vægt på, at borgerne lærer at agere så selvstændigt som muligt i deres egen bolig.

  Eksempelvis skal de lære selv at tage kontakt til personalet, hvis de har brug for hjælp i løbet af dagen eller aftenen ud over den planlagte støttetid.

  De skal lære at begå sig socialt og agere hensigtsmæssigt, når de møder de øvrige borgere på fællesområderne, og de skal udvikle deres kommunikationsevner, så de kan udtrykke sig bedst muligt i sociale sammenhænge og i samarbejdet med personalet.

  Sneppevej har gennem tiden etableret et solidt samarbejde med SSP, for at forebygge og følge op på individets udfordringer omkring kriminalitet.

  Vi benytter desuden flere tværprofessionelle og tværfaglige eksterne behandlere i borgernes hverdage såsom fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, sundhedscenter, sygehuse, psykiatriske hospitaler, aktivitetscentre m.m. og holder netop tæt kontakt med disse med henblik på hvordan vores borgere kommer trygt igennem behandlingen.

  Derudover har vi et indirekte samarbejde med flere supermarkeder hvor vi b.la. kan bestille varer via mail til de borgere med større nedsat fysisk funktionsniveau.

   

  Målgruppen

  Sneppevej er et botilbud til voksne med nedsat psykisk funktionsevne samt psykiatriske diagnoser.

  Målgruppen på Sneppevej er karakteriseret ved lettere til middelsvær udviklingshæmning.

  Mange af borgerne har dobbeltdiagnoser i form af angst, personlighedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, som kan skyldes omsorgssvigt eller indad- og udadreagerende adfærd. Nogle af borgerne har også misbrugsbrugsproblemer.

  Vigtig information

  Vi motiverer borgerne til at have en aktiv fritid særligt med fokus på sundhed og socialt samvær med ligestillede efter individuel formåen og lyst.

  Vi har særligt fokus på at forebygge social isolation, og vi arrangerer gerne grillaftener eller andre hyggeaftener, hvor vi for eksempel ser Melodi Grand Prix i fjernsynet sammen. Vi holder også fællesspisninger, hvor vi får maden leveret udefra.

  På vores beboermøder drøfter vi, hvordan vi skal fejre traditioner som jul og nytår, og vi vil meget gerne have, at borgerne er med til at foreslå, hvilke aktiviteter vi kan lave i fællesrummet.

  Vi har desuden faste, planlagte arrangementer i løbet af året, hvor medarbejdere og borgere for eksempel tager i biografen og ud og spiser bagefter.

  Boligerne er rækkehuse/klyngehuse i ét plan med 21 selvstændige 2½-værelses lejligheder.

  Lejlighederne er på 75 m2 store og har stue med køkkenniche, soveværelse, et lille kammer og et badeværelse.

  Lejlighederne er handicapvenlige, lyse og rummelige, og de giver god mulighed for, at borgeren kan sætte sit eget præg på lejligheden.

  Fra stuen er der adgang til egen terrasse, som borgeren også selv kan indrette.

  På området har vi et fælleshus med terrasse, fælles vaskeri samt en lejlighed, der fungerer som base for personalet.

  Boligerne ligger i et roligt område i byen med omkringliggende stisystem med cirka 10 – 15 minutters gang til centrum, og så har vi også et stoppested for servicebussen.

  Vi støtter og motiverer borgerne til at deltage i de mange fritidstilbud, der blandt andet findes i Klub Næstved. Her kan de være med til alt fra sport til musik, madklub og udflugter.

  Borgerne har også mulighed for at gå til ridning, på aftenskole eller til musik, hvis de har lyst til det.

  Vi bruger naturen omkring os rigtig meget til at gå ture eller få andre udendørs oplevelser sammen.

  På Sneppevej har vi flere forskellige faggrupper repræsenteret. Vi har pædagogisk uddannet personale, og vi har omsorgsmedhjælpere og social- og sundhedsassistenter.

  Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til borgerne, når vi vejleder og støtter - men ikke styrer, for borgerens selv- og medbestemmelse er vigtig. Vi har respekt og forståelse for, at hver enkelt borger er unik og udtrykker sig på forskellig måde.

  Borgerens egen livshistorie er vigtig. Derfor spørger vi og er interesserede i borgerens baggrund. På den måde kan vi nemlig bedst, med respekt for borgerens kompetencer, hjælpe borgeren til selv at finde løsninger i dagligdagen.

  Vi er som medarbejdere samtidig rollemodeller for borgerne, og vi vejleder og guider borgeren til at kunne se flere valgmuligheder i en given situation.

  Kontakt

  Afdelingsleder - Tanja Thisted Stenshøj

  Sneppevej 27, 4700 Næstved

  Telefon: 5588 1082 - 5588 1083

  E-mail: sneppevej@naestved.dk

  Send digital post som borger (kræver MitID)

  Send digital post som virksomhed (kræver MitID)