Gå til hovedindhold

Støttecenteret Præstemarken

Støttecenteret yder socialpædagogisk støtte efter servicelovens §85. Vi har både individuel støtte samt fælles aktiviteter og gruppestøtte.

På billedet er en vej med beplantning i siderne. Vejen ender ved et stort rødt murstenshus i to plan.

Indhold

  Om Støttecenter Præstemarken

  På Støttecenter Præstemarken yder vi §85-støtte til borgere, som bor i eget hjem. Udgangspunktet for støtten er de udfordringer, som borgeren møder i sin hverdag.

  Det kan være, at borgeren har brug for at få mere struktur i hverdagen i forhold til planlagte aktiviteter, job eller uddannelse. Måske er der behov for en samtale om trivsel, eller også kan borgeren have brug for hjælp til at skabe sociale kontakter eller til at fastholde aftaler.

  Det kan også være helt praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren har brug for en hjælpende hånd til at komme i mål med.

  I vores arbejde tager vi afsæt i den narrative tilgang og KRAP-metoden (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis), hvor anerkendelse og forståelse for borgerens situation er et vigtigt udgangspunkt for støtte i dagligdagen. Det betyder også, at vi har fokus på, hvordan borgeren med udgangspunkt i sine egne ressourcer bedst udvikler sig.

  Vi tilrettelægger støtten ud fra lige netop de indsatsområder, borgeren skal arbejde med. Indsatsen er fleksibel og kan hele tiden justeres, så den matcher borgerens aktuelle behov. Støtten foregår enten i borgerens eller som gruppestøtte på støttecenteret.

   

  Målgruppen

  Støttecenter Præstemarken er for voksne med nedsat funktionsevne i form af for eksempel autisme, ADHD, borderline, angst, isolation eller lignende.

  Borgerne har derfor på forskellig måde brug for socialpædagogisk støtte og har fået bevilget støtte fra Næstved Kommune efter servicelovens §85.

  Præstemarken laver aktiviteter og gruppestøtte for borgerne på støttecentret og yder også individuel støtte i borgerens eget hjem. Vi motiverer og træner borgerne, så de lærer at bruge deres ressourcer bedst muligt i dagligdagen.

  Endvidere er der mulighed for borgere i målgruppen, at komme i det Uvisiterede Værested (Netværks cafeen) Præstemarken 12 til forskellige former for aktiviteter.

   

  Vigtig info

  To gange om ugen kan borgere komme ned i vores café og deltage i de aktiviteter og arrangementer, der er planlagt.

  Borgerne kan også bruge computeren, lave kreative projekter, spille spil eller måske bare hygge sig med en god snak og en kop kaffe eller te.

  En gang om ugen holder vi fællesspisninger, hvor der også er mulighed for at være med til at lave mad sammen.

  Vores hus er i to etager med café, køkken og samtalerum, og vi har også et musiklokale.

  Udenfor har vi god plads til at holde grillaftner og spille udendørs spil.

  I Støttecenter Præstemarkens café har vi flere forskellige aktiviteter for borgerne.

  Man kan lave mad, spille brætspil og kort, være kreativ, tegne og male, bruge computeren – eller hvad med at sidde og hygge med kaffe og the?

  Borgerne har også god mulighed for at bruge kroppen til motion og gåture eller deltage på vores mindfulnesshold, og så kan man prøve NADA, som er en øreakupunkturmetode.

  Vi tilbyder løbende nye aktiviteter, når borgerne kommer med gode idéer og ønsker. Desuden har Næstved Kommune også en del aktiviteter, som borgerne kan deltage i, blandt andet AOF Næstved.

  På Præstemarken er vi et medarbejderteam der alle har de nødvendige faglige, relationelle og personlige kompetencer, det kræver at kunne varetage borgernes støttebehov.

  Alle medarbejdere bliver fagligt opgraderet løbende gennem temadage, kurser og supervision, hvor vi vælger emner ud fra, hvad der er relevant her og nu hos os og i forhold til borgerne.

  Kontakt

  Afdelingsleder - Dorthe Schou Sørensen

  Præstemarken 12. 4700 Næstved

  Telefon: 5588 1087 - 4029 2552