Gå til hovedindhold

Røjlevej Hus 1-4

Botilbuddet er for 24 unge og voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Borgerne kan have autisme eller ligge i autismespektret.

Indhold

  KRAP, der står for kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende praksis, er en særlig tilgang, som Socialpædagogisk Centers ansatte har været, er, eller kommer på kursus i. KRAP er både et menneskesyn og en metodisk værktøjskasse, og omdrejningspunktet er udviklingen af tanker og adfærd i en anerkendende og ressourcefokuseret ramme. Konceptet hviler på en konstruktivistisk forståelse af mennesket i dets miljø. Se videoen hvor borgere og personale synger og danser.

  Om boenheden

  Røjlevej 1-4 er opdelt i 4 huse, hvor der i hvert hus bor seks borgere i egen lejlighed, i alt 24 borgere. I alle huse er der fælles opholdsstue med køkken, så der er plads til fællesskab mellem borgerne.

  Vi arbejder ud fra en anerkendende, narrativ og neuropædagogisk tilgang med fokus på medborgerskab. Det betyder, at vores borgere får støtte til at blive selvstændige og have selvbestemmelse i det omfang, det er muligt.

  Vi lægger i den forbindelse særligt vægt på kost og sundhed/trivsel samt identitet og seksualitet.

  Vi hjælper borgerne med indkøb og lettere tilberedning af mad, og vi støtter og vejleder om egen omsorg for at øge sundhedsfremmende trivsel og livskvalitet.

  I forhold til identitet arbejder vi med at udvikle selvstændighed, identitetsdannelse og selvforståelse, som en naturlig del af det at blive voksen. Det kan være i forhold til valg af fritidsaktiviteter, interesser, boligindretning, ens sociale liv og følelsesliv.

  Vi støtter også udviklingen af egen seksualitet uafhængigt af familiære eller samfundsmæssige normer. Vi har særligt fokus på egen grænsesætning, til- og fravalg samt evnen til at aflæse og respektere andres grænser.

  Målgruppen

  Røjlevej Hus 1
  Røjlevej Hus 1 er et botilbud til unge og voksne i alderen 18-85, men de må meget gerne flytte ind, før de fylder 30 år.

  Vores borgere har behov for et længerevarende tilbud, da de har omfattende varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor de har brug for omfattende hjælp til almindelige dagligdags funktioner, pleje og omsorg.

  Røjlevej Hus 2 
  Røjlevej Hus 2 er et botilbud til unge over 18 år, der har en mindre grad af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og som er mobile og selvstændige.

  Vi støtter de unge i forhold til almindelige hverdagsopgaver og færdigheder som tøjvask, rengøring og indkøb. Vi hjælper dem også med at afklare sociale kompetencer, giver dem indsigt i betydningen af kommunikation, og vi hjælper dem med at danne netværk og blive bedre til at tage vare på dem selv.

  Røjlevej Hus 3 
  Røjlevej Hus 3 er et botilbud til unge over 18 år, som dels har nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt gennemgribende udviklingsforstyrrelse i form af autisme eller inden for autismespektret.

  Vi arbejder derfor med forudsigelighed, genkendelighed og struktur, low arousal og på at lære at indgå i sociale fællesskaber i det omfang, som de unge kan rumme det.

  Røjlevej Hus 4 
  Røjlevej Hus 4 er botilbud til unge og voksne over 18 år, som dels har nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt en gennemgribende udviklingsforstyrrelse i form af autisme eller inden for autismespektret.

  De har en høj grad af mobilitet og er selvstændige, men har behov for autentiske voksne, som er normdannere og hviler i sig selv.

  Borgerne har i forskellig grad brug for forudsigelighed, genkendelig og struktur, og vi arbejder derfor med at forebygge isolation samt med at forstå det omgivende samfund.

  Vigtig information

  På Røjlevej er fællesrummene centrum for det sociale liv. Her ser borgerne tv sammen, spiller kort, brætspil, spiser brunch og hyggesnakker.

  Det er også her, at borgerne danner netværk på tværs af husene og finder nye venner eller får kontakt til gamle venner igen.

  Når vi indimellem rykker i bålhytten, er der plads til, at flere kan lave mad sammen, og så hygges der over madlavningen.

  Vi arrangerer flere forskellige arrangementer i løbet af året. Vi holder blandt andet fest med fællesspisning, arrangerer skraldeture, og vi fejrer julen med et julearrangement.

  Der er fast svømning hver onsdag, som en fælles aktivitet, og vi kører ture til stranden, skoven, markeder og tager på shoppeture. Hvis der er mulighed for det, er vi ude og gå tur hver dag.

  Borgerne kan desuden deltage i de årlige udflugter og ferieture til Bornholm, Musholm, Sølund og forskellige musikfestivaler, som Socialpædagogisk Center Næstved løbende arrangerer.

  Det er op til den enkelte, om de har lyst til at deltage i de fælles aktiviteter. Eksempelvis kan borgerne også selv vælge, om de vil spise deres måltider i deres egne lejligheder eller sammen med de andre i fællesrummet.

  I hvert af de fire huse bor seks borgere i egne lejligheder. Lejlighederne er toværelses og 73 kvadratmeter store. De er indrettet med stue, soveværelse, tekøkken og badeværelse, og de har også en lille terrasse.

  Husene har fælles opholdsstue med køkken, og der en stor fælles terrasse til hvert hus. Vi har desuden vaskeri og personalekontor.

  Røjlevej Hus 1-4 byder også på masser af aktivitetsmuligheder på fællesarealerne.

  Vi har en stor bålhytte med grill, to sansegynger, en hoppepude, basketnet, petanque-bane og en stor sansegynge til kørestolsbrugere.

  Vi ligger i et naturskønt område med Holmegaard Mose i nærheden med gode indkøbsmuligheder tæt på og busforbindelse både til Næstved og Næstved Storcenter.

  Vi har også gode stisystemer og cykelstier, hvis borgeren har lyst til at cykle.

  Vores administrationskontor ligger på Røjlevej 100, hvor der også er en sal og fitnessaktiviteter, man kan benytte sig af.

  Vi har fodboldbaner lige i nærheden af Røjlevej, så der tager vi ofte hen og sparker til en bold.

  Borgerne kan også gå til svømning eller deltage i de mange fritidsaktiviteter, som Klub Næstved tilbyder. Her er både sport, musik, madlavning og udflugter på programmet.

  Der er også god mulighed for gåture i området og i Holmegaard Mose, og så kan man også få et spil petanque, basket eller kongespil. I bålhytten laver vi popcorn, snobrød og skumfiduser eller griller og aftenhygger.

  Bonbonland ligger omkring otte kilometer væk, så den tur tager vi gerne, og vi har også et godt udbygget stisystem, så vi kan cykle rundt i området eller til Næstved Storcenter og bymidten.

  På Røjlevej 1-4 består medarbejdergruppen af pædagoger, pædagogiske assistenter, omsorgsmedhjælpere og social- og sundhedsassistenter.

  Vi arbejder med neuropædagogik og en anerkendende, narrativ tilgang til borgerne. Vi har fokus på at møde den enkelte med respekt og anerkendelse, og vi arbejder målrettet med at holde fokus på intentionen - og ikke på adfærden.

  Vi arbejder med stressreducerende miljøer blandt andet med low arousal, risikoprofiler og vurderinger, og vi har målrettet fokus på at undgå magtanvendelse ved at trække væk fra situationen, så borgeren får plads til at komme til ro. Vi arbejder derudover med borgerens udvikling og har fokus på at øge selvstændigheden.

  Vi har løbende faglig opkvalificering gennem både interne og eksterne kurser. Det kan blandt andet være fagspecifikke kurser om autisme, psykiatri, angst og social kapital/faglige fællesskaber samt kurser i førstehjælp og brandbekæmpelse.