Gå til hovedindhold

Otterupvej 6-8

Otterupvej 6-8 er et §107- og §108-botilbud til 14 voksne borgere. Boligerne også for domfældte borgere med domme af typen 2, 3, 4 og 5.

På billedet er et opholdsrum, med Airhocky bagved er to lænestole og en sofa som står ved et stort vindue i hele bredden af rummet fra gulv til loft. Udsigten gennem vinduet er til et grønt område. I rummet er et TV og bogreoler.

Indhold

  Om boenheden

  Otterupvej 6-8 er et §107- og §108-botilbud, hvor der er plads til 14 voksne, som bor i egne lejligheder.

  Vi har en række fælles faciliteter som opholdsrum med tv, køkkener, store spiseborde, have og to store overdækkede terrasser, hvor vi kan grille, lave aktiviteter og hygge os sammen.

  Borgerne har varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og kan derudover have psykiske problemer som forvrænget virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelser eller adfærdsproblemer.

  Botilbuddet er også for borgere, som har fået en dom af typen 2, 3, 4 eller 5, hvor socialpædagogisk arbejde er grundstenen i den kriminalpræventive sociale indsats, der skal laves.

  Fælles for alle vores borgere er, at de har behov for støtte og vejledning for at klare hverdagens små udfordringer og kunne styre og mestre eget liv i det omfang, det er muligt.

  Målgruppen

  Otterupvej 6-8 er et §107- og §108-botilbud til voksne med varigt nedsat eller psykisk funktionsevne. Dette kan være kombineret med forvrænget virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse eller adfærdsproblematikker.

  Botilbuddet henvender sig også til borgere, som har fået en foranstaltningsdom af typen 2, 3, 4 eller 5, hvor blandt andet den socialpædagogiske indsats sigter mod at reducere risikoen for ny kriminalitet.

  Vigtig information

  Samvær, traditioner, udflugter med venner og pårørende betyder meget her på Otterupvej, og vi arrangerer løbende forskellige aktiviteter.

  Borgerne kan deltage i det sociale fællesskab på deres egne præmisser. Ønsker de at være sammen med de andre, kan de det. Vil de hellere være alene, så må de også gerne det.

  Vi lytter og tager hensyn til de individuelle ønsker og behov, som borgerne har.

  Et eksempel er måltiderne. Vi får mad udefra, og her kan borgerne frit vælge, om de vil spise sammen med de andre eller hellere spise i deres egen lejlighed.

  Hver 14. dag laver vi fælles mad i huset, hvor der også er fællesspisning for de borgere, der har lyst.

  De 14 borgere bor i egne lejligheder, som er 45-48 kvadratmeter store, og alle har et lille tekøkken og eget bad og toilet.

  Lejlighederne ligger i to sammenkoblede matrikler, og der er en vågen nattevagt.

  Vi har to fælles opholdshold med fjernsyn, køkkener og store spiseborde, hvor der er plads til at hygge sig sammen. Vi har også en have med to store overdækkede terrasser.

  I fritiden kan borgerne blandt andet være med i Klub Næstved. Her kan de dyrke idræt, spille musik, lave mad i madklubben eller tage med på udflugter og ferieture, som klubben arrangerer.

  Vi laver også en række fælles arrangementer i huset på Otterupvej. Vi holder fællesspisning et par gange om måneden, og især i sommerhalvåret er der stor tilslutning, når vi tænder op i grillen og spiser sammen på vores overdækkede terrasse.

  Derudover støtter vi borgerne i at prøve forskellige fritidsinteresser, og vi ledsager gerne i starten, indtil de er trygge.

  Nogle gange tager vi også ud og spiser, til musikarrangementer eller ud og bowler.

  I Støttecenter Præstemarken har borgerne desuden mulighed for at deltage i fælles ture og ferier.

  Vores medarbejdergruppe har forskellige personlige og faglige baggrunde. Vi har både pædagogisk uddannet personale, og vi har omsorgsmedhjælpere og social- og sundhedsassistenter. Vi har også nattevagter.

  Vores medarbejdere har stor omsorg for borgerne og respekterer deres ret til selvbestemmelse. Vi arbejder ud fra en anerkendende, narrativ tilgang, hvor vi benytter KRAP-metoder (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis).

  Borgerne får støtte til at vedligeholde deres egne livshistorier med minder og erfaringer gennem livet, ligesom vi arbejder på, at de danner nye positive historier. Vi har fokus på livskvalitet og på at lykkes i eget liv.

  Vi støtter borgerne i retten til selv at bestemme over deres liv i størst muligt omfang ud fra deres ressourcer, og vi værdsætter relationer, rettigheder og drømme, hvor vi sammen finder vejen.

  Kontakt

  Afdelingsleder - Lotte Føhn Madsen

  Otterupvej 6-8, 4700 Næstved

  Telefon: 55 88 10 72

  E-mail: otte6@naestved.dk

  Send digital post som borger (kræver MitID)

  Send digital post som virksomhed (kræver MitID)